PROJEKTAS „ETWINNING“

Gegužės mėnesį anglų kalbos mokytoja D. Sveikauskienė ir informacinių technologijų mokytoja Eleonora Čepulkovskienė vedė projekte dalyvaujantiems mokiniams integruotą pamoką apie sveiką mitybą, po kurios mokiniai kūrė plakatą šia tema.

 

 

 

 

Apibendrindama projekto veiklas įspūdžiais dalijasi anglų kalbos mokytoja D. Sveikauskienė: „Mūsų draugai iš Lenkijos pasiūlė prisijūngti prie eTwinning projekto. Virtualioje šio portalo erdvėje buvome užsiregistravę jau ansčiau – vykdydami Comenius projektą. Sutikome dalyvauti tarptautinime eTwinning projekte „An eTwinning friend is the best learning trend!“ nežinodami, kas mūsų laukia Man asmeniškai šis projektas labai patiko ir, manau, atnešė daug naudos ir mokiniams, ir mokytojoms. Sužinojame, kaip dirbti su eTwinning portalu, suradome daug draugų įvariausiose šalyse, gilinome anglų kalbos žinias. Partnerių turėjome labai daug ir ne su visais spėjome artimai pabendrauti, labai susidraugavome su partnerias iš Turkijos, kurie nenorėjo, kad mūsų draugystė nutrūktų, ir pasiūlė prisijungti prie Erasmus+ KA2 projekto. Kitais metais pildysime paraišką ir lauksime atsakymo“.  


 

Kovo - balandžio mėnesiais mokiniai ir mokytojai bendravo tarpusavyje virtualioje eTwinning portalo erdvėje. Mokiniai susipažino arčiau su kitų šalių projekto dalyviais, pasidalino savo pomėgiais ir lavino anglų kalbos įgūdžius. Mokytojai dalinosi patirtimi,  diskutavo apie tolimesnę projekto eiga. Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos mokytoja D. Sveikauskienė pasiūlė kiekvienam partneriui padaryti plakatą apie sveiką mitybą. Laukiame partnerių sutikimo ir darbų.


 

Sausio - vasario mėnesiais kiekviena projekte dalyvaujanti švietimo įstaiga turėjo patalpinti į eTwinning portalą informaciją apie savo šalį, mokyklą. Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos projekto dalyviai įkėlė video apie Lietuvą (Neregėta Lietuva), bei prezentaciją apie mūsų gimnaziją. Visa informacija yra talpinama į projekto žurnalą.

Žiūrėti čia: https://twinspace.etwinning.net/13145/home


 

Gruodžio mėnesį buvo paskelbti projekto emblemos kūrimo rezultatai. Nugalėjo partnerių iš Italijos sukūrtas logo.

 


 

Lapkričio  23-27 dienomis mokiniai kūrė projekto emblemą – logo. Iš pateiktų darbų išrinkome du geriausius ir jas patalpinome į eTwinning portalą, kuriame buvo įdėti visų projekto partnerių pasiūlymai. Lapkričio 27 dieną vyko balsavimas siekiant išrinkti interaktyvią projekto emblemą. Kiekvienas dalyvis galėjo balsuoti ne už savo mokyklos, o už labiausiai patikusią kitų šalių emblemą.

Mūsų emblemos:

 


 

Lapkričio - gegužės mėnesiais Pabradės „Žeimenos“ gimnazijoje vykdomas tarptautinis eTwinning projektas „An eTwinning friend is the best learning trend!“ Projektą vykdo anglų kalbos mokytoja Dorota Svekauskienė ir informacinių technologijų mokytoja Eleonora Čepulkovskienė, jame dalyvauja 13 mokinių iš

7-G2 klasių. Projekto partneriai – mokyklos iš Lenkijos, Ukrainos, Turkijos, Ispanijos, Moldovos, Italijos. Projektas pagrįstas bendravimu virtualioje eTwinning portalo erdvėje.