gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, svarbu kuo greičiau bei tiksliau perspėti ir informuoti visuomenę apie atsiradusią grėsmę bei pateikti rekomendacijas, kaip elgtis vienu ar kitu atveju.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, įgyvendindamas Europos Sąjungos projektą "Gyventojų perspėjimas ir informavimas, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą", įdiegė gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą, užtikrinančią gyventojų perspėjimą ir informavimą apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją trumpaisiais pranešimais tiesiogiai į gyventojų mobiliuosius telefonus.

 

KORINIO TRANSLIAVIMO AKTYVINIMO MOBILIUOSIUOSE TELEFONUOSE ATMINTINĘ rasite čia...

 

 

KORINIO TRANSLIAVIMO AKTYVINIMO MOBILIUOSIUOSE TELEFONUOSE ATMINTINĖ (RUSŲ KALBA)

 

Daugiau informacijos apie sistemą pateikiama Рriеšgаisriпės арsaugos ir gеlЬėjimо departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tinklalapyje www.vpgt.lt.